Legislatie

Norme de comercializare a produselor din carne

click aici pentru descarcare

 
SISTEMUL DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE SI OVINE

Alãturi de insuficienta cantitativã a productiei de carne, piata româneascã suferã si din cauza calitãtii necorespunzãtoare a animalelor. Industria, în primul rând, are nevoie de carcase cu un continut ridicat de carne macrã, ceea ce înseamnã randamente sporite, scãderea costurilor de productie si, proportional, reducerea pretului produselor din carne.

Efectivele actuale de porcine sunt cantonate în proportie de peste 80% în gospodãriile populatiei, sector caracterizat prin geneticã inferioarã, nutritie necorespunzãtoare si tehnologie arhaicã, practic inexistentã. Acestea se traduc în variabilitatea extremã a carcaselor, al cãror continut de grãsime este cu 20-30% mai mare decât cel înregistrat în Occident.

Se impune, deci, ridicarea rapidã a calitãtii animalelor noastre, ceea ce implicã însã investitii serioase la toate capitolele zootehnice. Aceste investitii vor fi fãcute în momentul în care piata plãteste calitatea si nu numai cantitatea.

Sistemul de gradare (clasificare) EUROP este aplicat obligatoriu în întreaga Uniune Europeanã si în câteva state candidate si el permite tocmai evaluarea obiectivã a continutului de carne în carcasã si, legat de aceasta, plata animalelor conform acestui indicator. Aplicarea sa a generat în toate aceste zone un progres rapid al calitãtii porcinelor, ca si încetarea diferendelor permanente între abatoare si crescãtori, fiecare nemultumit de pretul fixat prin apreciere subiectivã.

Pentru alte informatii vizitati site-ul Comisiei de clasificare a carcaselor www.ccceurop.ro

Ghid de bune practici microbiologie industria carnii. Ghidul este bazat pe legislatia UE in domeniul sigurantei alimentelor si este avizat de ANSVSA (click aici pentru descarcare).