Beneficii membri

Avantajele de a deveni membru ARC:

  • reprezentarea unitarã a intereselor membrilor faţa de autoritãţile centrale şi locale, prin dezvoltarea relaţiilor cu ministerele de resort şi cu alte instituţii;
  • îmbunãtãţirea legislaţiei prin lobby la nivelul ministerelor, Parlamentului şi prin campanii de influenţare în sens pozitiv a propunerilor de noi reglementãri;
  • dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare, din ţarã şi strãinãtate şi includerea membrilor asociaţiei în programele de asistenţã adresate IMM- urilor;
  • organizarea de programe cu caracter tehnic şi educaţional; simpozioane şi seminarii, excursii de studii in ţarã şi strainãtate, editarea de cursuri pe teme de management, tehnologie, marketing,etc.;
  • conştientizarea de cãtre publicul larg a importanţei sectorului, prin campanii de presã şi alte mijloace de comunicare în masa care relevã problemele industriei cãrnii, cãile de soluţionare a acestora, ca şi eforturile agenţilor economici în direcţia protejãrii consumatorilor şi a furnizãrii de produse de calitate, la preţuri rezonabile.
  • informații curente despre noile acte normative
  • informații despre piaţa cãrnii, internă şi externă
  • informații despre noutăţi tehnologice
  • informații despre sursele şi programele de asistenţã tehnică si financiară